Stichting 't Lemels Arfgoed
 

De Lemelerberg en Park 1813

Pag.        Onderwerp

1              De Lemelerberg en Park 1813
4              Kaartje Park 1813
5              Gedicht Loflied op de Lemelerberg
6              Van Stadhouder Willem I tot Koning Willem I
14            Het ontstaan van de Lemelerberg
16            Geschiedenis Park 1813
18            Het mysterie omtrent Park 1813
21            Hotel de Lemelerberg
27            De Leeuw in Park 1813
30            Namen van de lanen op de Lemelerberg
32            De autoweg
34            Wist u dat?
35            De Kerkweg
36            Skicommissie 1957 - 1981
39            Skiwedstrijd op de Lemelerberg
41            Hoe de Lemeler skipiste tot stand kwam (tekeningen)
49            Sneeuwplezier
52            Leem en keien
54            Hirsch
57            Recreatie op de Lemelerberg
61           Jeugdherinneringen
65            Mijmering over de natuur
67            Het korhoen en overige fauna en flora op de Lemelerberg
70            Eieren zoeken op de Lemelerberg
72            De Dikke Steen
75            De Neeltjesbron
76            Schapen op de Lemelerberg
81            Wist u dat?
82            Abraham Ledeboer en de Lemelerberg
85            Huis van Heek
88            Barg Willem
93            Park 1813 anno 2013
97            Kaart Park 1813
98            Uit de krant van toen


Lemele, Archem en Dalmsholte in oorlogstijd 1940-1945

Deel 1

2 Voorwoord
4 Oorlogsherinneringen van Jan Bendijk
6 Krijgsgevangen in Brandenburg
8 Jan Dijk
10 Roelie "Zus" Leestemaker vertelt
12 Oorlogsbeleving van de familie Bloten
14 Enkele voorvallen uit bezettingstijd Henk Hallink
15 Oorlogsjaren in Schanebroek
18 Mevrouw Seigers Mondeel vertelt
19 Luchtwachtpost
20 De rol van ds. Berkhof in het verzet van de Kerk
22 De oorlogsbelevenissen van Henk Los
25 Het verhaal van Jan Seigers
28 Roodvonk
30 Het verhaal van de heer van Marle
33 Vakantie in Lemele
38 Herinneringen van G. Olthuis
39 Oorlogsbelevenissen van Jannie Tempert-van Goor
41 De oorlogsjaren van Jan Tempert en zijn moeder
42 Schepen onder vuur
44 Rabbi Philipson
47 Bedankbrief van de familie de Weerd
49 Herinneringen aan "Corrie"
50 Gait en Jan van der Linde
52 Café de Driesprong
54 Onderdak gezocht
55 Oorlogsverhalen rond Hancate
57 Het verhaal van Hanna Dijk
58 Bomm'n op de Barg
60 Luchtbeschermingsdienst (LBD)
61 Het verhaal van Nancy Klomp
63 Soldaat Lubbertus Manenschijn
64 Spiekerweg
65 Interview met Dina en Bertus Stoeten
71 Razzia's in Lemele
72 Jansje en Dinie vertellen
74 Verkering
75 Oorlogsherinneringen van Dina Klein Horsman-M.
77 Het Beatrix-lied
78 Aanval op de boerderij van de fam. De Boer
79 Duitse jager neergestort in Dalmsholte
80 De school in oorlogsjaren
82 Het telegram
83 Dorsen op de Miga
83 Duitse soldaat
84 Onderduiken bij Jen en Adriaan Pouw
85 Spertijd in Archem
87 De V2 in Archem
90 Bevrijdingsherinneringen van Joh. Grefelman-Valk
92 Neergestorte vliegtuigen bij de Regge
94 De radio
95 De bevrijding
96 Engelse piloten bij fam. Wunnink, Goosdijk
96 De bevrijding van Dalmsholte
97 Berichten uit het kerkblad van juni 1945
98 Gelande piloten
100 De eerste Canadezen
101 "Nou bint wie pas bevried!"
105 Hendrikje Bakhuis overleden
105 Afscheid nemen doet pijn
106 Een bewogen bevrijdingsdag in Dalmsholte
108 Nieuwebrug
111 Oranje Boven!
112 Tastbare herinneringen aan de oorlog
113 Herdenkingen en erkenningen 1946 - 2005

Deel 2

3 Voorwoord
4 Ons Gemeenteblaadje (kerkblad 1940)
5 De Oorlogsnood in Nederland ev Ds. Berkhof
9 Foto Schooljeugd Lemele 1940
10 Oorlogstijd rond Erve Bakhuis
14 Een veilig heenkomen voor de familie Molenaar
17 Oorlogsbeleving Aaltje van der Veen - de Lange
20 Herinneringen aan de oorlog op "Genista" en "De Zonnebloem"
25 Joods meisje op de vlucht (verhaal Erica Deen)
31 Oorlogsherinneringen van Evert Nagel Soepenberg
37 Oorlogsherinneringen van Frans Hendrik van Uden (Ketting)
39 Oorlogsjaren op de Vossebelt
43 Harry, het jongetje met het rode haar
46 Oorlogsperikelen in Archem
48 Herinneringen op Erve Wiltink
50 Arie Stobbelaar vertelt
53 Herman Kleinhorsman vertelt
55 Het verhaal van Piet Touw
65 Hertinneringen van Ankie Stork
72 Oorlogsherinneringen van Feite de Haan
75 Familie Schurink
77 Uit "Ons Gemeenteblaadje" en de kerkenraad 1943 - 1946
84 Omdat hun hart sprak
95 Foto Bevrijding Lemele
96 Drie verhalen rond de bevrijding
98 Kaart Troepenverplaatsing in Overijssel
99 Krantenartikel troepenverplaatsing
100 Uitstapje onderduikers met hun gastgezinnen 1964 (foto)
101 Uitstapje onderduikers met hun gastgezinnen 1970) (foto)
102 Voedselzendingen aan Nederlandse krijgsgevangenen
104 Bedankbriefje voedselzending
105 Voorkant boek voor de jeugd "VRIJ"
106 Uit "VRIJ" spotprentjes e.d.
111 Symbolische verkoop van de grond v/h Damplantsoen
112 Gedenken en hopen (bij monument begraafplaats)
113 Foto monument
114 Gedicht "Gescheurde en nieje wereld"

Deel 3

3 Voorwoord
3 Rectificatie
4 Dienstplicht
9 Van het journalistieke slagveld
10 Op verhaal bij Jan Aitink
13 Jennie Vlaskamp-Vowinkel
15 Onderduiken doe je zo!
24 Het verhaal van Annie Kappert
32 Hendrik Jan Roddenhof
51 Ingrijpende gebeurtenissen in Dalmsholte (1)
53 Ingrijpende gebeurtenissen in Dalmsholte (2)
54 Ingrijpende gebeurtenissen in Dalmsholte (3)
55 Ingrijpende gebeurtenissen in Dalmsholte (4)
58 Oorlogsbelevenissen van Elsje Schuurman
62 Zoekplaatje
63 Vliegtuig in Dalmsholte neergestort - 1945
64 Spoor naar Woeste Hoeve
76 Jan Willem Meijer
78 Oorkondes Lefert Roddenhof
82 Boeing crash in Hessum
82 Wapenvondst in kerk Lemele
90 Oorlogsbelevenissen van Dina Scholten
93 Bedankbrief L. van Dam
94 Bevrijding door P. Elshout
95 Oorlog rond Café De Nieuwe Brug
99 In "dienst"
102 Gedeelte "Trouw"
103 Brief van een onderduiker
104 Herinneringen aan de oorlog
119 "Oorlogshumor"
120 Kertstmis 1944
124 Herdenkingen door de tijd
126 Genista
128 Lemele viert opnieuw bevrijding
130 Nederland bevrijd…… maar

Deel 4

1.    VOORWOORD  Adri Pouw
2.    GETEMPERD DOOR ROUWFLOERS  Uit de notulen C.J.V
3.    DER KRIEG IST SCHON GESPIELT  Martha en Marten Immink- Marsman
4.    FLESCH MET FOSPHOR  Proces-Verbaal, archief Ommen
5.    EEN KLOEKE DAAD  Gé Scholten- van der Vegt
6.    SABOTAGE IN DUITSLAND  Annie Boshuizen- Kleinlugtenbeld
7.    KAMPMANS JANS  Wim Grootenhuis
8.    TE GAST BIJ PAVILJOEN LEMELERBERG  Hermien van Ommen
9.    BEVRIJDING OP DE OLDE LUCASHOEVE  Freek Hesselink
10.   DRUPPELTJES VOOR DE SCHRIK  Mina Paarhuis- Nijzink
11.   AANVALSDOELEN 14 JANUARI 1945  Vluchtrapporten en Processen-Verbaal
12.   EEN VRESELIJK DRAMA  Hermanna Overweg
13.   ZIEK DOOR ROKENDE OLIEKACHELS  Frederika Scholten- Bennink
14.   ALS DANK EEN GOUDEN TIENTJE  Dina Scholten- Wunnink
15.   BISKWIE EN CHOCOLADE  Ab en Manna Kelder-Espeldoorn
16.   OP TRANSPORT NAAR KAMP ERIKA  Dick Hoekman
17.   HET VERHAAL VAN FIETJE  Sophia Cornelia Bouwman-Kingma
18.   DRONKEN DUITSER  Willem en Mina Lubbers– Zwinselman
19.   DE SMOKKELKINDERWAGEN  Mevrouw Eikelboom
20.   BIJ GEERTJE ONDER DE KEUKENTAFEL  Jan Hallink (koster)
21.   BRAND OP DE LEMELERBERG  Proces-Verbaal, archief Ommen
22.   ONDERDUIKERS IN DE MEU  Corrie Wemekamp - Heesberge
23.   VEUR MIEN ZUSSIE  Herman Grefelman
24.   GEVONDEN MUNITIE OP DE BERG  Proces-Verbaal, archief Ommen
25.   JAN EN JANNIE VERTELLEN VERDER  Jan en Jannie Tempert- van Goor
26.   WAT MIJN VADER MIJ VERTELD HEEFT  Henk Horsman
27.   IN THE SHELTER OF HIS WINGS  Biografie: Leslie M. Sellers
28.   11 SEPTEMBER 1944  Proces-verbaal archief Ommen
29.   ONDERGEDOKEN VLIEGERS  Uit ‘De Darde Klokke’
30.   OP BEZOEK IN KAMP ERIKA  Tonnie Ruiterkamp- Dekker
31.   HET ORANJE VLAGGETJE  Jan van den Oort
32.   IN VOGELVLUCHT JOHAN VAN APELDOORN  Alie van Kuilenburg
33.   “Wie zult noe toch gien oorlog kriengn?”  Alie van Kuilenburg
34.   BOMBARDEMENTEN OP SCHEPEN  Gerrie Vetker- Bloemers
35.   ‘SPERRGEBIET’ ARCHEM  Diverse bronnen
36.   VAN ANTONI VAN ’N KATTENBELT  Anton Fokkert
37.   STROOP VAN SUKERBIETEN  Annie Boshuizen- Kleinlugtenbeld
38.   VAN BOERDERIJ NAAR BARAK  Jan Willem Brinkhuis
39.   DUITSE JAGER OP DE MIGA  Proces-Verbaal, archief Ommen
40.   STOFFELIJKE RESTEN IN DE ROGGE  Adrie Pouw (Zutphen)
41.   IK VUUL'N TWIE SCHOKK'N  Gait Hulsink
42.   RIJST MET MANDARIJNTJES  Dina Klein Horsman- Maneschijn
43.   HERINNERINGEN VAN H.J. ROLLEMAN  uit ‘De Lemelervelder’ (1995)
44.   ONZE BEVRIJDING EN WAT ER AAN VOORAF GING  Oorlogsdagboeken; The Black Watch en Manitoba Dragoons
45.   HET VERHAAL VAN IRIS  Iris Kleinlugtebeld
46.   HEEL BARGMANSHEUKIE STEET IN BRAAND  uit ‘Van brink tot brug’, J.F. Miskotte
47.   VERRADEN DOOR BUURTGENOTEN  Minie Bouwhuis- Grondman
48.   VAATIE! VAATIE! VAATIE!  Mina Koldewe-Hallink
49.   BARAKKEN OP DE ARCHEMERBERG  uit ‘De Darde Klokke’ nr. 113 (1999).
50.   BIJ DE VROUWEN GEWEEST?  Gerrit Bruins
51.   IRENE BEATRIX HOEKSTRA  uit ‘Ommen onder Kroon en Kruis’
52.   DE VERDWENEN BOERDERIJ  Alie van Gerresheim- Eggengoor
53.   MET DE DOOD VOOR OGEN  Wim en Gerrit van der Linde
54.   VRIJHEIDSBOOM 1945 – 2020  Jan Willem Brinkhuis
55.   TE JONG VOOR SIGARETTEN  Eppe Gerrits
56.   RUILHANDEL MET HET WESTEN  Hendrik Holsappel
57.   OORLOGSSCHADE Archief Ommen
58.   HERDENKINGSDIENST 3 MEI 2020 ICHTHUSKERK  ds. Leon Eigenhuis
59.   WAAROM MIJN VADER OP KAMP ERIKA BELANDE  Wim van der Linde
60.   75 JAAR VRIJHEID LEMELE, ARCHEM EN DALMSHOLTE  Stichting 't Lemels Arfgoed