Stichting 't Lemels Arfgoed
 

ANBI

De Stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zodat donaties en giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting 't Lemels Arfgoed heeft de ANBI status met RSIN 8059.25.259.


Op 1 januari 2023 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

de heer A. Pouw, voorzitter
mevrouw A. Broekhuis, secretaresse
de heer J. Ph. van Bruggen, penningmeester
mevrouw B. Buitenhuis, lid 
de heer G. Grefelman, lid
mevrouw B. Manenschijn, lid
de heer H. Zwinselman, lid 

De bestuursleden ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook.

De Stichting had op 1 januari 2023 413 donateurs.                                                                                                                           Stichting 't Lemels Arfgoed                                                                                         

                                       balans per 31 december 2021                                                                                                                                         balans per 31 december 2022


                                                                  activa                                                                         passiva                                                                                                                                        activa                                                                                    passiva

                                                                                  2021                 2020                                                2021               2020                                                                                                                                2022                 2021                                                     2022                    2021 

debiteuren                                                        €         38            €   2.020              crediteuren     €          0          €     6.319                                    debiteuren                                                         €          20          €         38                      crediteuren     €     473          €            0           
kleding                                                               €       100            €      100                                                                                                                        kleding                                                               €         100          €       100
goederen                                                           €       150            €      150                                                                                                                        goederen                                                           €          150          €      150
kas/bank/giro   rekening courant              €           2            €          1                                                                                                                         kas/bank/giro  rekening courant               €              1          €          2
                              spaarrekening                   €  25.870           €  28.270                                                                                                                                                     spaarrekening                    €   23.075          €  25.870                     
                              kas                                         €           0            €           0             kapitaal           €  26.160          €  24.222                                                                   kas                                         €             0          €           0                      kapitaal           €  22.873      €  26.160

                                                                             €  26.160           €  30.541                                         €  26.160         €  30.541                                                                                                                    €   23.346          €  26.160                                               €   23.346         €  26.160