Stichting 't Lemels Arfgoed
 

Stichting 't Lemels Arfgoed is in 1997 opgericht door een aantal in de historie van Lemele geïnteresseerde inwoners.
 

17-04-1997:
Ommen notariskantoor Smelt:
ondertekening statuten historische vereniging Stichting 't Lemels Arfgoed.
v.l.n.r.: dhr. Spruijt, van notariskantoor Smelt, Dick Vos, Bert Duerink en Martien Wilts, de voorzitter die op dat moment tekent.

foto frank uijlenbroek©1997

DOELSTELLING 
De doelstelling van onze stichting is het onderzoeken, vastleggen en publiceren van de historie van Lemele, Archem en Dalmsholte. Dit op een breed gebied: oude werktuigen, gereedschappen, erven, winkels en bedrijven tot klederdracht, familieonderzoek, oude gebruiken, recepten, foto’s en documenten.

ACTUEEL BELEID

Het actuele beleid van de Stichting omvat de volgende onderdelen:

  • Het delen (publiceren) van historische informatie via een eigen facebookpagina en website
  • Het 2 x per jaar uitgeven van ons Stichtingsorgaan, 'Arfdeeltje', aan donateurs.
    In deze Arfdeeltjes staan bijdragen van onze werkgroepen die zich bezig houden met bovengenoemde gebieden
  • Het uitbrengen van speciale uitgaven (naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis) met één specifiek onderwerp.
    Deze kunnen één of twee reguliere Arfdeeltjes vervangen


BESTUUR

Dhr. Adri Pouw, Grotenweg 1, 8148 NA Lemele                                 voorzitter
Dhr. Jan van Bruggen, Ds. Berkhofweg 3, 8148 NB Lemele               penningmeester
Mevr. Andrea Broekhuis, Ds. Berkhofweg 24,  8148 NB Lemele       secretaresse
Mevr. Bernet Buitenhuis, Molendijk 1,   8148 PB Lemele                  lid
Mevr. Bertha Manenschijn, Bulemansteeg 12,   8148 RG Lemele    lid
Dhr. Harry Zwinselman, Hellendoornseweg 15, 8148 RH Lemele    lid
Dhr. Gerrit Grefelman,  Hallinkskaamp 4,   8148 PK Lemele             lid

SECRETARIAAT
E-mail: lemelsarfgoed@gmail.com
Telefoon: 0572 331701
Website: www.lemelsarfgoed.nl
Bankrekening: NL71 RABO 0348 9368 77

De Stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zodat donaties en giften fiscaal aftrekbaar zijn.

WERKGROEPEN
Voor bovenstaande doelstelling zijn onderstaande werkgroepen in het leven geroepen:

Geschiedenis verenigingen, stichtingen, winkels en bedrijven:
Janneke Gerrits                                           tel.: 06 22451204
Jan Willem Brinkhuis                                  tel.: 06 41272994

Erf-, boerderij-, veld- en straatnaam onderzoek:
Gerrit Grefelman                                       tel.: 06 15586176

Samenhang families/voorouderonderzoek:
Jan van Bruggen                                        tel.: 0572 331546

Oude gebruiken, recepten en klederdracht:
Bertha Manenschijn                                 tel.: 06 51701771

Oude ambachten, werktuigen en museum:
Gerrit Jan Hallink                                       tel.: 0572 331774

LOCATIE  (vergaderruimte en archief)
Stichting 't Lemels Arfgoed is gelokaliseerd in gebouw De Schakel, achter de kerk in Lemele.
In een specifieke ruimte vinden de bestuursvergaderingen en werkgroep bijeenkomsten plaats.
Ook de inloopochtenden vinden in deze ruimte plaats.
Tevens wordt een deel gebruikt voor opslag van kleding, foto's en documentatie (diverse literatuur, naslag- en informatiemateriaal).

MUSEUM
Stichting 't Lemels Arfgoed beschikt (nog) niet over een officieel museum maar de familie Hallink aan de Öldersweg in Lemele heeft een deel van hun ruimten beschikbaar gesteld voor opslag en expositie.

INLOOPOCHTEND
Elke 1e vrijdag van de maand (m.u.v. juni, juli en augustus) in De Schakel (achter de kerk) te Lemele.

STICHTINGSORGAAN 'ONS ARFDEELTJE'
Ons Arfdeeltje van ’t Lemels Arfgoed verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis verzonden aan de donateurs.
Het donateurschap bedraagt voor inwoners van Lemele minimaal € 15,= per jaar en voor donateurs buiten Lemele minimaal € 20,=.
Voor het aangaan van een donateurschap kunt u contact opnemen met de penningmeester of met een ander bestuurslid.
Niet-donateurs kunnen ons ook ons tijdschrift ontvangen. Kijk bij Publicaties 'Arfdeeltje' voor de kosten.
Redactie:
Janneke Gerrits, Bertha Manenschijn, Jan Bloten, Jan Willem Brinkhuis, Henk Horsman, Seine Seigers, Adri Pouw, Hendrik van Luinen, Gerrit Grefelman
Teksteditor:
Jan van Bruggen
Eindredactie, vormgeving en samenstelling:
Gerrit Grefelman
Druk:
Drukkerij Van Asselt, Ambachtsweg 3 8152 BA Lemelerveld

Overname van artikelen toegestaan met bronvermelding.
Onze donateurs zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, maar worden allemaal gedreven door enthousiasme voor hetzelfde doel: het onderzoeken,  archiveren en publiceren van de historie van Lemele, Archem en Dalmsholte. Ontdek wie we zijn in onze fotogalerij en word zelf lid!