Stichting 't Lemels Arfgoed
 

Stichting 't Lemels Arfgoed is in 1997 opgericht door een aantal in de historie van Lemele geïnteresseerde inwoners.

17-04-1997:
Ommen notariskantoor Smelt:
ondertekening statuten historische vereniging 't Lemels Arfgoed.
v.l.n.r.: dhr. Spruijt, van notariskantoor Smelt, Dick Vos, Bert Duerink, Martien Wilts, voorzitter die op dat moment tekent.
 

foto frank uijlenbroek©1997


DOELSTELLING

De doelstelling van onze stichting is het onderzoeken, vastleggen en publiceren van de historie van Lemele, Archem en Dalmsholte. Dit in een breed gebied van oude werktuigen, gereedschappen, erven, winkels en bedrijven tot klederdracht, familieonderzoek, oude gebruiken, recepten, foto’s en documenten.


ACTUEEL BELEID
Het actuele beleid van de Stichting omvat de volgende onderdelen:

  • Het delen (publiceren) van historische informatie via een eigen facebookpagina en website.
  • Het 2 x per jaar uitgeven van ons Stichtingsorgaan 'Ons Arfdeeltje' aan donateurs.
    In deze Arfdeeltjes staan bijdragen van onze werkgroepen die zich bezig houden met bovengenoemde gebieden
  • Het uitbrengen van speciale uitgaven met één specifiek onderwerp.
    Deze speciale uitgaven kunnen één of twee reguliere Arfdeeltjes vervangen.


BESTUUR 
Dhr. Adri Pouw,   Grotenweg 1, 8148 NA Lemele                                 voorzitter
Dhr. Jan van Bruggen,   Ds. Berkhofweg 3, 8148 NB Lemele              penningmeester
Mevr. Andrea Broekhuis, Ds. Berkhofweg 24,  8148 NB Lemele        secretaresse
Mevr. Bernet Buitenhuis,   Molendijk 1,   8148 PB Lemele                 lid
Mevr. Bertha Manenschijn, Bulemansteeg 12,   8148 RG Lemele     lid
Dhr, Harry Zwinselman, Hellendoornseweg 15, 8148 RH Lemele     lid
Dhr. Gerrit Grefelman,     Hallinkskaamp 4,   8148 PK Lemele           lid

SECRETARIAAT
E-mail: lemelsarfgoed@gmail.com
Telefoon 0572 331701
Website: www.lemelsarfgoed.nl
Bankrekening: NL71RABO0348936877
   
WERKGROEPEN
Voor bovenstaande doelstelling zijn onderstaande werkgroepen in het leven geroepen:

Geschiedenis verenigingen, stichtingen, winkels en bedrijven:Janneke Gerrits tel.: 0622451204
Jan Willem Brinkhuis tel.: 0641272994

Erf-, boerderij-, veld- en straatnaam onderzoek:
Gerrit Grefelman tel.: 0615586176

Samenhang families/voorouderonderzoek:

Jan van Bruggen tel.: 0572331546

Oude gebruiken, recepten en klederdracht:
Bertha Manenschijn tel.: 0651701771

Oude ambachten, werktuigen en museum:
Gerrit Jan Hallink tel.: 0572331774


LOCATIE  SLA 
(vergaderruimte en archief)

Stichting 't Lemels Arfgoed is gelokaliseerd in gebouw 'De Schakel', achter de kerk in Lemele.
In een specifieke ruimte vinden de bestuursvergaderingen en werkgroep bijeenkomsten plaats.
Ook de inloopochtenden vinden in deze ruimte plaats.
Tevens wordt een deel gebruikt voor opslag van kleding, foto's en documentatie (diverse literatuur, naslag- en informatiemateriaal). 

MUSEUM
Stichting 't Lemels Arfgoed beschikt (nog) niet over een officieel museum maar de familie Hallink aan de Öldersweg in Lemele heeft een deel van hun ruimten beschikbaar gesteld voor opslag en expositie. 


INLOOPOCHTEND

Elke 1e vrijdag v d maand (m.u.v. juni, juli en augustus) in 'De Schakel' (achter de kerk) te Lemele.


STICHTINGSORGAAN 'ONS ARFDEELTJE'

Het 'Arfdeeltje' van ’t Lemels Arfgoed verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis verzonden aan de donateurs.
Het donateurschap bedraagt voor inwoners van Lemele minimaal € 10,= per jaar en voor donateurs buiten Lemele minimaal 15,=. 
Voor het aangaan van een donateurschap kunt u contact opnemen met de penningmeester of met een ander bestuurslid.
Niet-donateurs kunnen ons ook ons tijdschrift ontvangen. Kijk bij Publicaties 'Arfdeeltje' voor de kosten. 

Redactie:
Janneke Gerrits, Bertha Manenschijn, Jan Bloten, Jan Willem Brinkhuis, Henk Horsman, Seine Seigers, Adri Pouw, Hendrik van Luinen, Gerrit Grefelman

Teksteditor: Jan van Bruggen

Eindredactie, vormgeving en samenstelling: Gerrit Grefelman

Druk: Drukkerij Van Asselt Ambachtsweg 3 8152 BA Lemelerveld

Overname van artikelen toegestaan met bronvermelding.

Onze donateurs zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, maar worden allemaal gedreven door enthousiasme voor hetzelfde doel: het onderzoeken,  archiveren en publiceren van de historie van Lemele, Archem en Dalmsholte. Ontdek wie we zijn in onze fotogalerij en word zelf lid!