Stichting 't Lemels Arfgoed
 

Overzicht onderwerpen periodieken 'Ons Arfdeeltje' 1998 - 2023Jaar    Nummer   Categorie    Onderwerp
1999   2/04          Ambachten     Cursus zeis haren en gras maaien
2000   1/05          Ambachten     Nieuwe werkgroep
2000   2/06          Ambachten     Wip- of stortkar
2000   2/06          Ambachten     Cursus zeis haren en gras maaien
2000   2/06          Ambachten     Oogstdag 2000
2001   2/08          Ambachten     Jappel krabb'n
2002   1/09          Ambachten     Rogge, een sieraad van de landbouw
2002   2/10          Ambachten     Oogsten
2002   2/10          Ambachten     November slachtmaand
2003   1/11          Ambachten     Storm oogst! Voorwerpen uit de hooiberg gered.
2003   2/12          Ambachten     Het melken door de jaren heen bij fam. Stoeten
2004   1/13          Ambachten     De grupstal (interv. Olthuis)
2004   2/14          Ambachten     Oude voorwerpen van mevr. Dakhorst
2004   2/14          Ambachten     Nog meer geschonken voorwerpen
2004   2/14          Ambachten     Historie in de schuur van Rudie Kleinlugtenbeld
2004   2/14          Ambachten     Maaien en zeis haren zoals Eibert het deed
2005   2/16          Ambachten     De hooi- of kapberg
2006   1/17          Ambachten     De houten kipkar
2006   1/17          Ambachten     De koeienmaag-ontluchter
2007   1/19          Ambachten     Ploegen en eggen
2007   2/20          Ambachten     November slachtmaand
2009   2/24          Ambachten     Oefenen maaien met zicht bij Harm Hardonk
2009   2/24          Ambachten     Overlijden Gerrit Smienk
2010   2/26          Ambachten     Oogstdag 2010
2011   1/27          Ambachten     De balansploeg
2012   2/30          Ambachten     Oogstdag Lemele 2012
2012   2/30          Ambachten     Waar is de mol
2013   2/32          Ambachten     Boomstam kloven
2014   1/33          Ambachten     Oogstfeest 2014
2014   1/33          Ambachten     De Bascule; een gewichtige zaak
2014   2/34          Ambachten     Wecken bij Jansje Heuver
2015   2/36          Ambachten     De trapnaaimachine van Tonia Bloten
2016   2/38          Ambachten     Oogstdag 2016 in beeld
2018   1/41          Ambachten     De (melk)monsternemer
2021   46 10        Ambachten     Rogge maaien en oogsten
2022   47 5          Ambachten     Rogge maaien en oogsten: reactie Landschap Overijssel
2022   47 34        Ambachten     Jan Albert Kelder, kleermaker in Lemele
2022   48 12        Ambachten     Familie Gort neemt deel aan NK Dorsen

1998   1/01 2      Arfnieuws        De eerste uitgave
1998   2/02 2      Arfnieuws        Sallandse Folklore op donateursavond
1999   2/04 3      Arfnieuws        Werkgroep klederdracht van start
1999   2/04 3      Arfnieuws        Video 'Lemele Nu'
2001   1/07 2      Arfnieuws        Cursus graan maaien
2001   2/08 2      Arfnieuws        Intrede Euro
2002   1/09 3      Arfnieuws        5-jarig jubileum
2002   1/09 3      Arfnieuws        Verhoging en invoering euro
2002   2/10 2      Arfnieuws        Lustrum 5 jaar Stichting 't Lemels Arfgoed
2002   2/10 2      Arfnieuws        Werk en Expositieruimte subsidie aangevraagd
2003   1/11 2      Arfnieuws        Videoband Lemele 1982 te koop
2003   2/12 2      Arfnieuws        Expositieruimte stop Leader+
2003   2/12 3      Arfnieuws        Cursus 'Dössen met 'n stok'
2004   1/13 3      Arfnieuws        Cursus 'Dössen met 'n stok'
2004   2/14 3      Arfnieuws        Aankondiging boek WOII mei 2005
2005   2/16 2      Arfnieuws        Boek WOII positief ontvangen
2005   2/16 3      Arfnieuws        E-mailadres
2005   2/16 4     Arfnieuws         Dikke steen blootgelegd 26-11-2005
2006   1/17 2     Arfnieuws         Boek WOII uitverkocht
2006   1/17 3     Arfnieuws         Bezoek verzameling fam. Trip
2006   2/18 2     Arfnieuws         2e druk Lemele in oorlogstijd
2006   2/18 3     Arfnieuws         Oude kleurenfoto's van Overijssel
2007   1/19 2     Arfnieuws         Stichting 't Lemels Arfgoed 10 jaar
2007   2/20 2     Arfnieuws         Verhoging donaties 2008
2007   2/20 2     Arfnieuws         Opslagruimte machinepark
2008   1/21 2     Arfnieuws         Museum
2008   1/21 2     Arfnieuws         Donatieverhoging
2009   2/24 2     Arfnieuws         Bestuur gewijzigd en taken herverdeeld
2009   2/24 2     Arfnieuws         Sallands Arfhuus is de naam van ons toekomstig museum
2009   2/24 3     Arfnieuws         Nieuwe website
2009   2/24 4     Arfnieuws         Gekregen voorwerpen
2010   2/26 2     Arfnieuws         Bestuursnieuws, Arfhuus, Onze Lemeler dichters
2011   1/27 2     Arfnieuws         Bestuursnieuws, Arfhuus, DOR ploeg, CD foto's boerderijen
2011   1/27 4     Arfnieuws         Documentaire Ankie Stork, ANWB Bondswandeling
2011   2/28 2     Arfnieuws         Arfhuus, Bieb, Dieks Horsman
2012   2/30 2     Arfnieuws         In memoriam, Arfhuus, Boekje 2013-1
2012   1/29 2     Arfnieuws         Dikke steen, Arfhuus, Oogstdag, Schaapskudde
2013   2/32 2     Arfnieuws         Nieuwe secretaresse, E-mail, Expositie Saab, Arfhuus
2014   1/33 2     Arfnieuws         Arfhuus, Tradities, Markt
2014   2/34 2     Arfnieuws         Afhuus, Arfeeltje 2015-1 en 2, Tradities, Oogstdag
2015   2/36 2     Arfnieuws         Arfhuus, Open Monumentendag, Oogstdag, Werkgroep
2016   1/37 2     Arfnieuws         Arfhuus, Verrassend Lemele, Oogstdag, Donateusavond
2016   2/38 2     Arfnieuws         De Schakel, Bestuur, Verhoging Donateurbijdrage, Groep 8
2017   1/39 3     Arfnieuws         Verrassend Lemele 2017,Dikke Steen, Clubkasactie Rabo
2018   1/41 3     Arfnieuws         Oudhollandse markt, Oogstdag
2018   1/43 3     Arfnieuws         Raatvelden en grafheuvels op de Lemelerberg
2019   44  2       Arfnieuws         Bestuursnieuws, OHM, 75 jaar Vrijheid
2022   47  3       Arfnieuws         Bestuursnieuws, 25 jaar St. 't Lemels Arfgoed
2022   48  3       Arfnieuws         Bestuursnieuws, OHM, donateursavond, inloopochtend
2023   50  3       Arfnieuws         Donateursavond 2023-2024, donateurs- en kniepertiesactie, Verrassend Lemele

1998   1/01 3     Bedrijven         Van der Linde
1998   2/02 3     Bedrijven         W. Stoevelaar
1999   1/03 4     Bedrijven         Zaal Dijk
1999   2/04 4     Bedrijven         B.H. Dijk Rijwielhandel
2000   1/05 4     Bedrijven         Supermarkt Klein Horsman
2000   2/06 5     Bedrijven         Aannemersbedrijf Ekkelkamp
2001   1/07 4     Bedrijven         Firma Seigers smederij
2001   2/08 4     Bedrijven         Bakkerij Dubbink 1936 - 1979
2002   1/09 4     Bedrijven         Firma Grefelman
2002   1/09 14   Bedrijven         Theehuis de Lemelerberg
2002   2/10 4     Bedrijven         Café de Driesprong
2003   1/11 4     Bedrijven         Transportbedrijf Roelofs
2003   2/12 4     Bedrijven         Slager van Driessen tot Kouwen (deel 1)
2004   1/13 4     Bedrijven         Slager van Driessen tot Kouwen (deel 2)
2004   2/14 4     Bedrijven         Loonbedrijf Rudie Kleinlugtenbeld
2005   2/16 5     Bedrijven        75 jaar Dekker Transport
2006   1/17 4     Bedrijven         Exel's aannemingsbedijf bv
2006   2/18 4     Bedrijven         Transportbedrijf Bode
2007   1/19 4     Bedrijven         35 jaar Imminkhoeve
2007   2/20 4     Bedrijven         Veehandel Stobbelaar
2008   1/21 4     Bedrijven         Oud-Hollandsche Markt
2008   2/22 5     Bedrijven         De Eskamp
2009   1/23 4     Bedrijven         Autobedrijf Rudie Wetering
2009   2/24 18   Bedrijven         De Olde Lucashoeve
2010   2/26 15   Bedrijven         Café Restaurant Nieuwe Brug
2011   1/27 5     Bedrijven         Camping 'Erve Aaftink' van de familie Pouw
2013   2/32 4     Bedrijven         Bakkerij Stappenbelt
2014   1/33 4     Bedrijven         De Bode
2014   2/34 14   Bedrijven         De Koster (deel 1)
2014   2/34 16   Bedrijven         De Koster (deel 2)
2016   1/37 4     Bedrijven         Raiffaisenbank - Rabobank
2016   2/38 18   Bedrijven         Bert Luiken Parket
2018   1/41 4     Bedrijven         Duerink Textiel en Woninginrichting
2018   1/41 14   Bedrijven         De Lemeler windmolen en zijn molenaars
2019   1/43 24   Bedrijven         Een steenoven bij de Regge?
2019   44 23      Bedrijven         Een steenoven bij de Regge? (vervolg)
2021   46  30     Bedrijven         Loonbedrijf Grefelman Luttenberg
2022   48  16     Bedrijven         Molenaar B. Grefelman
2022   48  30     Bedrijven         Kosters door de tijd
2023   50  20     Bedrijven         De Lemeler Esch (in de Familie Krul)
2023   50  28     Bedrijven         Camping Krul (en Sportclub Lemele)

2002   2/10 13   Diversen     Gekregen voorwerpen
2003   1/11 24   Diversen     Ons gemeenteblaadje (kerkblad 1945)
2003   2/12 24   Diversen     Inventarislijst gekregen goederen
2007   2/20 17   Diversen     Gekregen voorwerpen
2008   2/22 22   Diversen     Kruidenraadsel
2009   2/24 21   Diversen     Puzzel
2009   2/24 26   Diversen     Annie Slots: Stadsdichteres Ommen
2009   2/24 26   Diversen     Foto Teun Heuver met HM koningin Beatrix
2010   2/26 4     Diversen     Gekregen voorwerpen
2010   2/26 4     Diversen     Opmerkingen bij Erve Leestemaker
2011   1/27 4     Diversen     Gekregen voorwerpen
2011   1/27 25   Diversen     Anton Dijk: Stadsdichter van Ommen
2011   2/28 26   Diversen     Gekregen voorwerpen
2012   2/30 3     Diversen     Gekregen voorwerpen
2012   2/30 17   Diversen     Gekregen voorwerpen
2012   1/29 4     Diversen     Inhoud Arfdeeltjes van St. 't Lemels Arfgoed
2012   1/29 24   Diversen     Gekregen voorwerpen
2012   1/29 28   Diversen     Hebt U misschien??
2013   2/32 10   Diversen     Yad Vashem voor Hendrik en Mina Grootemarsink
2013   2/32 2 0  Diversen     Gekregen voorwerpen
2014   1/33 31   Diversen     Gekregen voorwerpen
2014   1/33 31   Diversen     Open huis Lemels Arfgoed in Expositie Schuur
2014   2/34 23   Diversen     Gekregen voorwerpen
2014   2/34 28   Diversen     Zuurkool recepten
2014   2/34 29   Diversen     Uitslag producten raden
2014   2/34 29   Diversen     Oproep vrijwilligers
2015   2/36 25   Diversen     Havermoutkoekjes recept
2015   2/36 25   Diversen     Overige rectificaties
2015   2/36 26   Diversen     Gekregen voorwerpen
2015   2/36 29   Diversen     Foto intocht Sint  
2016   1/37 26   Diversen     Oproep hoofddeksels Verrassend Lemele
2016   1/37 29   Diversen     Overlijden Ankie Stork
2016   1/37 29   Diversen     Gekregen voorwerpen, naaimachine
2016   2/38 5     Diversen     Verrassend Lemele 2016
2016   2/38 26   Diversen     Gekregen voorwerpen en documenten
2016   2/38 27   Diversen     Voor u geknipt  -  artikel uit 1964
2016   2/38 29   Diversen     Zolder opruimen
2017   1/39 13   Diversen     Gekregen voorwerpen
2017   1/39 24   Diversen     Tempus fugit; overzicht afgelopen 20 jaar St.  't Lemels Arfgoed
2017   1/39 27   Diversen     Alles verandert, zeker in de keuken
2017   2/40 30   Diversen     Gekregen voorwerpen
2019   1/43 8     Diversen     Rectificatie en aanvulling 50 jaar OHM
2019   1/43 10   Diversen     In memoriam Annie Slots
2019   1/43 17   Diversen     Ambt Ommen
2019   44 30      Diversen     Het klappertjespistool
2019   44 30      Diversen     Inbraak in De Schakel
2021  46 4         Diversen      Oorlogsdocumentaire
2021   46 17      Diversen      In memoriam Dieks Horsman
2021   46 22      Diversen      TBC en TBC-huisjes in Lemele
2021   46 28      Diversen      Gevonden oorlogsvoorwerpen aan de Bergweg
2022   47 13      Diversen      Explosief gevonden in Lemele
2023   49  3       Diversen      Drukkosten - donateurs- / kniepertiesactie
2023   49  4       Diversen      Gekregen voorwerpen
2023   49  5       Diversen      Lintjesregen 2023 Adri Pouw
2023  49   6       Diversen       ''t Huusie' aan de Valkweg
2023   50   5      Diversen      CollectieBank
2023   50  14     Diversen      Van Keet naar Stichting; de geschiedenis van Bolnhok en Dibbes
2023   50  26     Diversen      Schoolreünie 19 maart 2016

2001   2/08 1    Erven      Kiesemoat
2002   1/09 18  Erven      Boerderij familie Boezelman
2002   2/10 17  Erven      Erve Dakhorst
2003   1/11 14  Erven      Erve Meijerman
2003   2/12 12  Erven      Erve Bakhuis (Archem - Lemele F46)
2004   1/13 12  Erven      Erve Ekkelkamp, Grefelman, Buleman
2004   2/14 12  Erven      Erve Albert Jan Bennink
2005   2/16 17  Erven      Erve Olthuis
2006   1/17 13  Erven      Erve Ekkelkamp, Twistman, Nagel
2006   2/18 17  Erven      Erve Vels
2007   1/19 9    Erven      Erve Bloten
2007   2/20 10  Erven      Erve Vloedgraven
2008   1/21 7    Erven      Erve Klein Horsman
2008   2/22 13  Erven      Genista (Hallink)
2009   1/23 11  Erven      Alferink/Immink/Schutte/Volkerink/Ardesch
2009   1/23 20  Erven      Aanvulling Erve Genista 2008-2/22
2009   2/24 5    Erven      Erve Leestemaker
2010   2/26 5    Erven      Erve Leestemaker
2010   2/26 19  Erven      Erve Olthuis
2011   1/27 8    Erven      Erve Tigchelhoff
2011   2/28 12  Erven      Erve Wiltink-Ulderink
2012   2/30 4    Erven      Erve Hallink
2012   1/29 4    Erven      Erve Hoekman
2013   2/32 24  Erven      Aardappelen en vlees met geschiedenisjus (Korteveldsweg 14)
2014   1/33 8    Erven      Erve Tempert (De Koopman)
2014   2/34 4    Erven      Erve Jonge Butink
2015   2/36 4    Erven      Erve Ardesch, Langsweg 14 Dalmsholte
2016   1/37 12  Erven      Hendrik Wunnink Langsweg
2016   2/38 6    Erven      Erve Zwinselman
2017   1/39 6    Erven      Erve Huisjes
2017   2/40 4    Erven      Erve Kiezemaat
2018   1/41 8    Erven      Erve Dubbink
2019   1/43 11  Erven      Pachtboeren van Huize Archem / Erve van Goor
2019   44 4        Erven      Erve Grootemarsink/Minkjan
2022   47 20      Erven      Erve Fokkert voorheen Erve Dijk
2022   48  4       Erven      errata Erve Fokkert
2022   48  20     Erven      Erve Van den Berg (later Erve Stobbelaar)
2023   49  4       Erven      errata Erve Grootemarsink/Minkjan
2023   49  22     Erven       Erve 'De Wever' (Groten - Scholten)
2023   50   6      Erven      Hofje Buleman (incl. Groot- en Klein Huismink)

2019  44 31   Gebouwen   80 jaar Nederlands Hervormde Kerk
2023  49 16   Gebouwen   Chr. basisschool Ichthus in 2023 100 jaar

1998   1/01  7   Gebruiken   Vastgoed en boerenboedels
1998   2/02 10  Gebruiken  Onderwijs in Lemele
2001   1/07 16  Gebruiken   Zaaien en poten
2001   2/08 17  Gebruiken   De slacht op de boerderij
2001   2/08 18  Gebruiken   Recept Balkenbrij
2003   2/12 23  Gebruiken   Recept Balkenbrij
2004   2/14 11  Gebruiken   Hoe moet ik bakken?
2006   1/17 25  Gebruiken   Jam koken
2006   2/18 8    Gebruiken   Kokkepot van fam. Meijerman
2006   2/18 14  Gebruiken   Recept karnemelkvla
2008   1/21 12  Gebruiken   Keulse pot
2008   2/22 24  Gebruiken   Carbid schieten
2011   1/27 26  Gebruiken   Kopje koffie??
2011   2/28 29  Gebruiken   Recept Arretjescake
2012   2/30 23  Gebruiken   Recept Advocaat
2012   1/29 29  Gebruiken   Recept rijstebrij
2013   2/32 11  Gebruiken   Recept 'Jan in de zak'
2016   1/37 27  Gebruiken   Dopen
2017   1/39 4    Gebruiken   Paasvuur in Lemele
2018   1/41 28  Gebruiken   Potten en pannen
2018   1/41 30  Gebruiken  Recept princesse- en snijbonen in het zout
2019   1/43 23  Gebruiken   Recept Turfjes met bessensmaak
2022     48  28  Gebruiken   Schadden
2023     49  30  Gebruiken   Gedroogde appeltjes
2023     50  13  Gebruiken    Knieperties en/of rollegies

1998   1/01 16   Gedicht      De Lemelerbarg
1998   2/02 23   Gedicht      Härfst
1999   1/03 22   Gedicht      Van vrogger en noe
1999   2/04 21   Gedicht      Het Melkkrukkie
2000   1/05 26   Gedicht      Gropmoo
2000   2/06 26   Gedicht      Het oale huus
2001   1/07 26   Gedicht      De dreum (ivm mond en klauwzeer)
2001   2/08 26   Gedicht      Archem
2002   1/09 26   Gedicht      De ballade van de boer
2002   2/10 26   Gedicht      Dössen
2003   1/11 26   Gedicht      Het oale boerderiegie
2003   2/12 26   Gedicht      Mien olders huus
2004   1/13 26   Gedicht      Noar 't bejoardenhuus
2004   2/14 26   Gedicht      De Boer
2005   2/16 26   Gedicht      Fietsn leern
2006   1/17 26   Gedicht      De Dikke Steen op de Lemelerberg
2006   2/18 26   Gedicht      Jonge leu en aole groond
2007   1/19 27   Gedicht      Adoptie Dikke Steen
2007   2/20 26   Gedicht      Dree rooie bloedkraaln
2008   1/21 27   Gedicht      De Beukenallee
2008   2/22 26   Gedicht      150 jaar Overiessels kanaal
2009   1/23 27   Gedicht      Dichter bie de Vegte
2009   2/24 27   Gedicht      Ommen op de kaart
2010   2/26 26   Gedicht      Toch härfs
2011   1/27 25   Gedicht      Gedicht 'Dichter bij de Vecht'
2011   1/27 30   Gedicht      De tongebloare van 2001
2011   2/28 30   Gedicht      Toen ik nog zo'n deerntie was
2012   2/30 31   Gedicht      De schölk van Moo
2012   1/29 30   Gedicht      De haande van Moo
2013   2/32 30   Gedicht      Stoete en Roggebrood
2014   2/34 30   Gedicht      Weej nog
2015   2/36 30   Gedicht      Bissingh 2010
2016   2/38 30   Gedicht      Tied
2019   1/43 30   Gedicht      De eeknboom

1998   1/01 11  Genealogie    Familiesamenhang in Lemele
1998   2/02 14  Genealogie    Inventaris voorouderonderzoek
1998   2/02 16  Genealogie    Volkstelling 1748: Lemele
1999   1/03 12  Genealogie    Lemeler geslachten: Willem Immink
1999   1/03 16  Genealogie    Volkstelling 1748: Archem
1999   2/04 16  Genealogie    Volkstelling 1795 Archem en Lemele
2000   1/05 20  Genealogie    Vuurstedenregister
2000   1/05 23  Genealogie    Vier Elsjes
2000   2/06 20  Genealogie    Hoofdgeld (1675) en paardengeld (1602)
2001   1/07 20  Genealogie    Markeboek Lemele, Archem Dalmsholte
2001   2/08 19  Genealogie    Register van Naamsaanneming Lemele
2002   1/09 19  Genealogie    Familie Boezelman
2002   1/09 22  Genealogie    Register van Naamsaanneming Archem en Giethmen
2002   2/10 14  Genealogie    Familie Kamphuis Archem
2002   2/10 21  Genealogie    Rectificatie genealogie familie Boezelman
2002   2/10 22  Genealogie    Register van Naamsaanneming Archem en Giethmen
2003   1/11 20  Genealogie    Familie Meijerman
2003   2/12 16  Genealogie    De families Bakhuis en Bennink
2004   1/13 17  Genealogie    Familie Ekkelkamp, Grefelman
2004   2/14 17  Genealogie    Voorouders A.J. Bennink en H.J. Kerkdijk
2005   2/16 23  Genealogie    Familie Willems, Olthuis, vd Klippe
2006   1/17 19  Genealogie    Familie Ekkelkamp, Twistman, Nagel
2006   2/18 22  Genealogie    Familie Grondman
2007   1/19 21  Genealogie    Familie Bloten
2007   2/20 22  Genealogie    Familie Vloedgraven
2008   1/21 23  Genealogie    Familie Klein Horsman
2008   2/22 18  Genealogie    Familie Hallink, Grootemarsink
2009   1/23 17  Genealogie    Alferink/Immink/Schutte/Volkerink/Ardesch
2009   2/24 12  Genealogie    Families Leestemaker
2009   2/24 17  Genealogie    Rectificatie genealogie fam. Schutte/Alferink
2009   2/24 22  Genealogie    Een uitzonderlijke familie Roddenhof
2010   2/26 10  Genealogie    De families Leestemaker (deel 2)
2011   1/27 13  Genealogie    Familie Tigchelhoff
2011   1/27 15  Genealogie    De familie Roddenhof
2011   2/28 4    Genealogie    De familie Roddenhof
2011   2/28 20  Genealogie    De families Wiltink en Ulderink
2012   1/29 11  Genealogie    De familie Hoekman
2012   1/29 12  Genealogie    Vraag over Erve Beltmans
2012   1/29 16  Genealogie    De familie Roddenhof
2013   2/32 7    Genealogie    Familie Stappenbelt
2014   1/33 30  Genealogie    Verwijzing naar website: genealogie Koopman/ Tempert
2014   2/34 12  Genealogie    Familie Ekkelkamp
2015   2/36 12  Genealogie    Familie Ardesch
2016   1/37 18  Genealogie    Familie Wunnink
2016   2/38 14  Genealogie    Familie Zwinselman
2017   1/39 14  Genealogie    Familie Huisjes
2017   2/40 8    Genealogie    Familie Wolters
2017   2/40 10  Genealogie    Familie Huisjes (rectificatie en aanvulling)
2017   2/40 28  Genealogie    Familie Aan 't / het Rot
2018   1/41 12  Genealogie    Familie Dubbink
2019   1/43 16  Genealogie   Familie Van Goor
2022    47  20   Genealogie   Families Dijk en Fokkert
2022    48  20   Genealogie   Familie Van den Berg
2023    50  20   Genealogie   Familie Krul

2000   1/05 17   Kleding      Wat is de mode?
2000   2/06 17   Kleding      Wat is de mode? Onderkleding
2001   1/07 8     Kleding      Wat is de mode? Onderbroeken
2002   1/09 16   Kleding      Wat is de mode? Rokken
2002   1/09 16   Kleding      De kleerkiste: gekregen kleding
2003   1/11 12   Kleding      Van boezeroen tot spothemp
2003   2/12 22   Kleding      Wat is de mode? Kousen
2005   2/16 15   Kleding      Wat is de mode? Trouwmode
2006   2/18 15   Kleding      Wat is de mode? Trouwfoto's
2006   2/18 26   Kleding      Gekregen kleding
2007   1/19 19   Kleding      Wat is de mode? Bruidskleding
2009   1/23 26   Kleding      Wat is de mode?
2012   1/29 26   Kleding      Wat is de mode?
2015   2/36 21   Kleding      Wat is de mode? Doopjurken en -pakjes
2021   46  36     Kleding      Wat was de mode 100 jaar geleden?
2022    47  32    Kleding      Wat was de mode 100 jaar geleden? (vervolg)

2016   1/37 11   Lemele te Kiek    Benzinestation Dijk
2016   2/38 28   Lemele te Kiek    Toen en nu - kruispunt, kapsalon, pomp
2017   1/39 17   Lemele te Kiek    Toen en nu - erf Ootmink

2000   1/05 16   Omgeving    Ontstoan van de Lemelerbarg
2001   1/07 22   Omgeving    Markeboek: grens tussen Lemele en Archem
2001   1/07 25   Omgeving    Markeboek deel 15  68
2001   2/08 24   Omgeving    Notulen Lemeler Marke 1851
2006   1/17 22   Omgeving    De grote steen op de Lemelerberg 'gewassen'
2006   2/18 25   Omgeving    Pelgrimspad Overijssel
2007   1/19 25   Omgeving    St. 't Lemels Arfgoed adopteert Dikke Steen
2009   1/23 8     Omgeving    Bos op zuidhelling Lemelerberg
2009   1/23 10   Omgeving    Dikke steen weer onberispelijk
2014   1/33 14   Omgeving    Rondweg Lemele
2014   1/33 21   Omgeving    Excursie in Archem
2018   1/41 26   Omgeving    Heidemerk op de Lemelerberg
2019    44  10    Omgeving     Huize Klein Archem
2022    47   6     Omgeving     Schoonmaak Dikke Steen
2022    47  14    Omgeving     De Zonnebloem, het huis achter de berg
2023    49  5      Omgeving     Derde panorama op de Lemelerberg
2023    49  5      Omgeving     Diepe Kuil uitgediept

1998   1/01 6    Veldnamen    Straat, streek en veldnamenonderzoek
1998   1/01 8    Veldnamen    'n Groten Es
1998   2/02 8    Veldnamen    Grote Es reacties
1998   2/02 13  Veldnamen    Kleine Es
1999   1/03 9    Veldnamen    't Korte Veld
1999   2/04 8    Veldnamen    't Glint
2000   1/05 11  Veldnamen    De Meu en de Moat
2000   2/06 9    Veldnamen    Archem
2001   1/07 13  Veldnamen    Grefeldijk, Archem, Lemeleres
2001   2/08 12  Veldnamen    Lemeler Esch

2010   2/26 22   Verenigingen    Vrouwenvereniging Lemele
2010   2/26 24   Verenigingen    Foto Vrouwenvereniging Lemele
2010   2/26 25   Verenigingen    Foto afscheid mevr G. Bakker op 25-10-1946
2011   2/28 27   Verenigingen    Vrouwenvereniging Lemele
2012   2/30 21   Verenigingen    Vrouwenvereniging Lemele - NCVB - Passage - CLV
2012   2/30 24   Verenigingen    De Lofstem
2012   2/30 27   Verenigingen    Krantenknipsel: Uitvoering De zingende Elfjes
2012   1/29 13   Verenigingen    Lemeler Schietvereniging (LSV) 50 jaar
2018   2/40 22   Verenigingen    Drumband KNA 50 jaar
2023     50   28  Verenigingen     (Camping Krul en) Sportclub Lemele

1998   2/02 15   Verhalen Um 'n heerd:       De Duumstökke
1999   1/03 8     Verhalen Um 'n heerd:       Spliterwten
1999   2/04 14   Verhalen Um 'n heerd:       Lemele trok Ommen de Vecht over
1999   2/04 15   Verhalen                              Nog net op tijd… Timmerman Seine Seigers
2000   1/05 8     Verhalen                              Willem Hesselink vertelt
2000   2/06 15   Verhalen Um 'n heerd:       Ondeugende vente?
2001   1/07 9     Verhalen Um 'n heerd:       Poasgebruuk'n
2001   1/07 11   Verhalen                              Schapen tellen: deel Markeboek
2001   2/08 16   Verhalen                              Proatende diern
2002   2/10 21   Verhalen                              Sinterklaas toch minder heilig dan gedacht
2003   2/12 20   Verhalen                              Hoe leefden onze voorouders
2004   1/13 21   Verhalen                              Liedjes van vroeger
2004   1/13 22   Verhalen                              Witte Wieven
2004   1/13 24   Verhalen                              Dauwtrapp'n of dauwpopp'n
2004   2/14 7     Verhalen                              Het voetveer over de Regge bij Belt Arend
2004   2/14 25   Verhalen                              Ouderenzorg; tekening in een krantje
2006   2/18 13   Verhalen                              Vergaderen in het dialect
2006   2/18 14   Verhalen                              Ommer Courant: vergadering Ommerraad
2007   2/20 24   Verhalen                              Maten en gewichten
2007   2/20 25   Verhalen                              Boerenkool en konijnen
2008   1/21 13   Verhalen                              Achterumme kiek'n
2008   1/21 17   Verhalen                              Liedje: Ik stond laatst
2008   1/21 18   Verhalen                              Melkwaeng vaeren
2008   2/22 8     Verhalen                              Melkwaeng vaeren (2)
2009   1/23 21   Verhalen                              De oude perenboom
2009   1/23 24   Verhalen                              Noaberhulp in 'n oorlog in Archem
2011   1/27 28   Verhalen                              Melkrijden in Archem
2011   2/28 9     Verhalen                              Behaaglijke warmte
2012   2/30 18   Verhalen                              De hobby van… familie Trip
2012   1/29 18   Verhalen                              De jeugdherinneringen van Jan Willem Brinkhuis
2012   1/29 23   Verhalen                              Vliegtuig in Dalmsholte neergestort - 1944 Jan Hulsink
2013   2/32 12   Verhalen                              Jeugdherinneringen van Anton Bloten
2013   2/32 21   Verhalen                              Brand bij de Koopman aan Zandeinde
2013   2/32 22   Verhalen                              De hobby van… Gerrit Jan Hallink
2014   1/33 16   Verhalen                              Jeugdherinneringen van Anita Karkdijk-Dijk
2014   1/33 23   Verhalen                              Interview met jager Carel Muller
2014   2/34 19   Verhalen                              Meuten: oude traditie in Lemele
2014   2/34 20   Verhalen                              Grootvaders klok (klok van mevr. A. van der Veen)
2015   2/36 14   Verhalen                              Vijf-jarig lustrum van de John Deere club Lemele
2015   2/36 15   Verhalen                              De jeugdherinneringen van Martin van der Veen
2016   1/37 20   Verhalen                              Een 'gallig' schaap
2016   1/37 23   Verhalen                              De jeugdherinneringen van Hetty Pouw
2016   1/37 30   Verhalen                              Achter het behang
2016   2/38 16   Verhalen                              Een brief van Janna
2016   2/38 22   Verhalen                              De jeugdjaren van Gerrit Ekkelkamp
2017   1/39 19   Verhalen                              De jeugdjaren van Greet Scholten-Dijk
2017   1/39 29   Verhalen                              Op bezoek bij Jansje van Spieker
2017   2/40 11   Verhalen                              De jeugdjaren van Annie Boshuizen
2017   2/40 17   Verhalen                              100-jarige donateur Lemels Arfgoed
2018   1/41 18   Verhalen                              De jeugdjaren van Henk Horsman (alias Henk van Blik)
2019   1/43 4     Verhalen                              Lemeler boeren op vakantie
2019   1/43 19   Verhalen                              De jeugdjaren van Ard Pouw
2019   44 19      Verhalen                              De jeugdjaren van Chris Mataheru
2021   46  6       Verhalen                              Restauratie Lanz Bulldog
2021   46 18      Verhalen                              Jeugdherinneringen van Henk Stobbelaar
2021   46  34     Verhalen                              De Vossies (familie Vos uit Archem)
2022   48   6      Verhalen                               Jeugdherinneringen van Teun Heuver
2023   49 10      Verhalen                              De jeugdjaren van Jan Bouwhuis
2023   50   4      Verhalen                              Rectificatie/aanvulling De jeugdjaren van Jan Bouwhuis
2023   50  10     Verhalen                              De jeugdjaren van Bertha Krul

1999 2/04 20    Wat of Woar      Foto fam. Krul, Kiesemaat, Hut-Gait
1999 2/04 20    Wat of Woar      Rebus op sigarenzakje
2001 2/08 11    Wat of Woar      Gasmaskerfoudraal WOII Duits
2002 1/09 3      Wat of Woar      Voorwerp: gasmaskerhuls WOII duits
2002 2/10 13    Wat of Woar      Hamer van fam. Van Luinen
2003 1/11 23    Wat of Woar      Voorwerp van Henk Visscher
2003 2/12 3      Wat of Woar      Voorwerp darmschoonmaker
2004 1/13 25    Wat of Woar      Voorwerp fam. Van Oene, Woltersweg
2004 2/14 3      Wat of Woar      Onbekend voorwerp
2004 2/14 11    Wat of Woar      Twee voorwerpen mevr. Dakhorst
2006 1/17 3      Wat of Woar      Varkenskrammer
2006 1/17 24    Wat of Woar      Foto van kinderen op Dikke Steen (H. Los)
2006 1/17 24    Wat of Woar      Voorwerp met draadspanner
2006 2/18 3      Wat of Woar      Lucifersdoosje
2007 1/19 3      Wat of Woar      Gereedschap fam. Dubbink, Molenhoek
2007 2/20 3      Wat of Woar      Voorwerp was niet bekend
2007 2/20 5      Wat of Woar      Voorwerp aardappelmeter
2008 1/21 3      Wat of Woar      Aardappelmeter
2008 1/21 11    Wat of Woar      Foto's Dogger, Kiesemaat
2008 1/21 26    Wat of Woar      Foto's Beukenallee
2008 2/22 4      Wat of Woar      geen
2009 1/23 3      Wat of Woar      Eierdoospers
2009 1/23 23    Wat of Woar      Foto's Lemelerweg 2x
2009 2/24 3      Wat of Woar      Winnaars foto en voorwerp wafelijzer
2009 2/24 23    Wat of Woar      Voorwerp van H. Klein Horsman
2011 2/28 4      Wat of Woar      Wastattan?
2012 2/30 14    Wat of Woar      Wastattan?
2013 2/32 9      Wat of Woar      Woaristattan?
2013 2/32 17    Wat of Woar      Wastattan?
2014 1/33 7      Wat of Woar      Wastattan?
2014 1/33 25    Wat of Woar      Wastattan?
2014 2/34 22    Wat of Woar      Dat was het: uiernet
2014 2/34 22    Wat of Woar      Wastattan?
2015 2/36 24    Wat of Woar      Lemele te Kiek: Zaal Dijk
2015 2/36 26    Wat of Woar      Uitslag kerstmarkt 2014 Imminkhoeve
2016 2/38 13    Wat of Woar      Wastattan?
2016 2/38 21    Wat of Woar      Briefkaart met liggende leeuw
2017 1/39 18    Wat of Woar      Rebus en oplossing Wastattan?  vorige uitgave
2017 2/40 16    Wat of Woar      Oplossing rebus en Wastattan? OHM 2017
2018 1/41 7      Wat of Woar      Wastattan?
2019 1/43 7      Wat of Woar      Wastattan?
2019  44  18     Wat of Woar      Raadspel en Wastattan? OHM 2019
2022  48   5      Wat of Woar       Raadspel OHM 2022