Stichting 't Lemels Arfgoed
 


Rabobank Acties

Rabobank Vaart en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Daarom organiseert zij regelmatig acties voor verenigingen en stichtingen. St. 't Lemels Arfgoed doet hieraan veelal mee.

Stemmen

De leden van de Rabobank Vaart en Vechtstreek mogen stemmen uitbrengen op hun favoriet.
Elke stem is geld waard De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.

Wij ontvingen in 2023 op die manier ruim € 1.025,= bij de Rabo ClubSupport actie.

Wij kunnen deze bijdragen goed gebruiken.

Bedankt voor uw steun!


Stichting 't Lemels Arfgoed