Stichting 't Lemels Arfgoed

Naast ons 'Arfdeeltje' heeft 't Lemels Arfgoed de afgelopen jaren enkele specifieke uitgaven gemaakt. Mede dank zij financiële bijdragen van derden kon dit tot stand komen. 

 

2005    Lemele, Archem en Dalmsholte in oorlogstijd 1940 - 1945


2010    Lemele, Archem en Dalmsholte in oorlogstijd 1940 - 1945 (deel 2)


2013    De Lemelerberg en Park 1813


2015    Lemele, Archem en Dalmsholte in oorlogstijd 1940 - 1945 (deel 3)*

 

2018    50 jaar Oud-Hollandse Markt in Lemele 1969 - 2018**

 

2020    Herdenkingsuitgave 75 jaar bevrijding rond de Lemelerberg

            Lemele, Archem en Dalmsholte in oorlogstijd 1940 - 1945 (deel 4)

 

 

 

Lemele, Archem en Dalmsholte in oorlogstijd 1940 - 1945 

 

 

 

Bleek na het uitbrengen van de eerste uitgave in 2005 al snel dat er meer informatie, foto's en verhalen

waren is gewacht tot 2010 met het uitbrengen van deel 2. Wij gingen er toen van uit dat er waarschijnlijk geen -of te weinig- verhalen nog zouden opduiken.

Toch bleek in de jaren na 2010 er nog een aantal oorlogservaringen en herinneringen waren. Deels op schrift en deels mondeling. En uiteraard kwam daarbij ook (weer) veel beeldmateriaal tevoorschijn.

Omdat in 2015 het 70 jaar geleden was dat Lemele, Archem en Dalmsholte werden bevrijd hebben wij in dat jaar opnieuw een 3e bijzondere uitgave gewijd aan de buurtschappen in oorlogstijd. 

 

 

 

Op 10 april 1945 is Lemele bevrijd en in 2020 was het 75 jaar geleden dat heel Nederland bevrijd werd. Stichting 't Lemels Arfgoed was van plan dit te vieren door in mei 2020 opnieuw een speciale (4e) oorlogsuitgave uit te geven. Door de coronapandemie werd deze uitgave verschoven naar eind 2020. 

 

 

uitreiking 1e exemplaar aan Iris Kleinlugtebeld, de jonste verslaggeefster

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de 16-jarige Iris Kleinlugtebeld.

Zij hield op school spreekbeurten over haar opa en oma, die op boerderij Genista aan de Zonnebloemweg onderduikers hielpen en daarvoor de Yad Vashem-onderscheiding kregen.

Iris heeft nog altijd contact met een in Australië wonende zoon van de Joodse onderduiker Erica Deen 

 

In februari 2021 zijn Gerrit Gefelman en Hendrik van Luinen als eindredacteuren door Vechtdal TV geinterviewd over de samenstelling van de uitgave.

Dit interview is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=CJBnssVRJgM

 

In mei 2021 is door dezelfde Vechtdal TV een documentaire  'Achter de stilte Lemele 40-45' gemaakt.

O.a. worden mensen geinterviewd die de oorlog als kind of als jong volwassene hebben meegemaakt en hun ervaring vertellen over wat ze gezien en meegemaakt hebben.

Deze documentaire is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=hqdlzd3iAx8

 

 

De Lemelerberg en Park 1813

 

Wie weet dat er ooit een liggende leeuw gelegen heeft op de Lemelerberg? Of wat de staande leeuw in zijn linkerpoot vasthoudt? Of wie weet dat er ooit een spiritusmoord (zwerversmoord) op de Lemelerberg geweest is?

100 jaar Park 1813 en 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden waren de aanleiding voor 't Lemels Arfgoed om een boekwerk te maken over het Park en de Lemelerberg.
Tal van wetenswaardigheden, gebeurtenissen, foto’s en leuke voorvallen zijn opgezocht en samengevoegd in dit boek.

Dat echter Park 1813 niet 200 of 100 jaar oud is wordt in het boek onthuld. 't Lemels Arfgoed heeft een aantal verslagen opgespoord waarin de opening pas in 1915 wordt vermeld.

Het boek is uniek voor wie meer wil weten over de Lemelerberg en Park 1813.

 

Het eerste exemplaar werd tijdens de heropening van Park 1813 op 30 mei 2013 aangeboden aan de heer Hengeveld, toenmalig directeur van Landschap Overijssel.

 

Meer informatie over de Lemelerberg is te vinden op de website van Landschap Overijssel: http://www.beleefdelemelerberg.nl

 

 

 

 50 jaar Oud-Hollandse Markt in Lemele 1969 - 2018

 

 

Arfgoed-voorzitter Adri Pouw (links) bekijkt met Adri van Dulst,

Henk Runherd en Alie Stobbelaar het boekje

(foto FFU Press Agency) 

 

 

De Oud-Hollandse markt in Lemele vierde in 2018 haar 50-jarig jubileum.

Stichting 't Lemels Arfgoed heeft daarom gemeend een speciale uitgave te brengen over 50 jaar Oudhollandse markt Lemele. De redactie is gedoken in oude notulen en heeft heel veel mensen van het eerste uur geïnterviewd. Daarnaast veel betrokkenen zoals bestuursleden, verenigingen die op de markt gestaan hebben en nog staan, oude ambachtslieden, etc. bevraagd over hun herinneringen en anekdotes over de markt.

 

De eerste aanzet tot de markt is gekomen vanuit de CBTB (Christelijke Boeren- en Tuinders Bond). Vanuit Zuid-Duitsland bracht namelijk een gezelschap burgemeesters en ambtenaren een bezoek aan Overijssel. Dit gezelschap werd ondergebracht in de regio en o.a. ook een aantal personen bij Lemeler gastgezinnen (vooral boerderijen). Het doel van het Duitse gezelschap was dan ook de ontwikkeling van agrarisch Nederland ter plekke te bekijken (o.a. ook de polders) om met die opgedane ervaring en informatie het platteland in Zuid-Duitsland verder te ontwikkelen. Door deze ontmoeting en een daarop gepland tegenbezoek aan Zuid-Duitsland, kwam Henny Knol, voorlichtster bij de CBTB, met het idee bij de Lemeler CBTB-afdeling om Lemele meer “in de markt” te zetten. Haar idee was een Oudhollandse markt in Lemele te organiseren waar Lemeler bevolking oude ambachten en streekeigen producten kon tonen aan de eigen gemeenschap, maar vooral ook aan het groeiende aantal toeristen dat Lemele en directe omgeving bezocht.

 

De gemaakte verslagen van de geïnterviewden (historisch of recent) is een persoonlijk verslag: hoe zij de markt hebben meegemaakt of beleefd hebben. Dat er dan verhalen van andere kanten belicht worden is een logisch verschijnsel, mede omdat er verschillen in herinnering zijn.

Veel foto's hebben we gelukkig kunnen plaatsen. We realiseren ons dat we niet alles hebben kunnen achterhalen, maar dat is inherent aan een activiteit die 50 jaar omvat.

 

 

Alle donateurs van Stichting 't Lemels Arfgoed hebben de afgelopen jaren de uitgaven gratis ontvangen.

Zolang de voorraad strekt zijn de boeken nog te bestellen via lemelsarfgoed@gmail.com.

 

De prijzen:

 

Oorlogsboekje deel 1                                     niet meer voorradig

Oorlogsboekje deel 2                                     €   5,00

Oorlogsboekje deel 3                                     €   5,00

Oorlogsboekje delen 2 en 3                           €   7,50

Oorlogsboekje deel 4                                     niet meer voorradig

De Lemelerberg en Park 1813                       €   5,00

50 jaar Oud-Hollandse Markt in Lemele         € 10,00 

 

Prijzen zijn exclusief € 5,50 verzendkosten.

 

Oorlogsboekje deel 1 is wél digitaal te ontvangen (in .pdf formaat). De kosten hiervoor zijn € 2,50. Informatie is aan te vragen via bovenstaand mailadres.

 

 

 

* errata Oorlogsboekje deel 3

 

pag. 19 Zuideinde 1 moet zijn Zandeinde 1

pag. 38 Fam. Gerard Pondsteen moet zijn fam. Gerhard Ponsteen

pag. 52 Pondsteen moet zijn Ponsteen

pag. 61 (onderschrift foto 1) baby Elsje moet zijn baby Henny

pag. 62 S.Seigers woont in Spijkenisse

 

** errata Oorlogsboekje deel 4


pag. 25 in grijze kader: ‘Henk, de nu 78-jarige.. ‘ moet zijn: ‘Henk, de nu 76-jarige..’

pag. 47 foto bijschrift: ‘Optocht 25-jarig bevrijdingsfeest 1960’ moet zijn

                                   ‘Optocht 15-jarig bevrijdingsfeest 1960’

pag. 48 foto bijschrift: ‘Willem verkleed als Duitse soldaat 1965’ moet zijn:

                                   ‘Willem verkleed als Duitse soldaat 1960’

pag. 50: ‘Tijdens het 25-jarig bevrijdingsfeest in 1960’ moet zijn:

              ‘Tijdens het 15-jarig bevrijdingsfeest in 1960’

pag. 142: het onderschrift bij de foto (familie Goetlon) is onjuist. Het zijn logé's van de familie Fokkert (Denny en Donald Kraag met hun                  moeder Eefje)

pag. 183: ‘met hun zoon Gait en zijn vrouw Janna’ moet zijn:

                ‘met hun zoon Gait en zijn vrouw Marie’

 

*** erratum 50 jaar OHM


pag. 101 (foto Aardappels sorteren) niet Bente Gort maar Jelle Gort staat te sorteren