Stichting 't Lemels Arfgoed

 

 

Wij zoeken vrijwilligers voor nu en in de nabije toekomst.

 

Voor nu zoeken we mensen die willen helpen op de Oud Hollandse Markten in de kraam en en met het ouderwets wassen.

Voor de oogstdag, één keer in de twee jaar, zoeken we nog mensen die willen helpen. Zoals met binden, maaien en dorsen. Je krijgt hier les in; dus je hoeft het nu nog niet te kunnen. Ook zoeken we mensen voor het randgebeuren, zoals het opbouwen, koffieschenken, kinderen vermaken, enz.

Wij zoeken ook nog mensen die voor ons oude en nieuwe dingen willen repareren of maken.

Voor de nabije toekomst zoeken we mensen die ons willen helpen met workshops geven, zoals bijv. leverworst maken, sokken breien, kleedjes haken enz.

Ook zoeken we mensen die willen helpen met tentoonstellingen inrichten.

U kunt zich opgeven bij iemand van het bestuur.

 

Voor de toekomst willen wij graag spullen uit de jaren 50, 60, 70, 80, kortom allerlei dingen uit de vorige eeuw.

We denken hierbij aan kleding, zoals de petticoat, hotpants, minrok, de wijde pijpenbroek, brede schouder bloes/jas enz. maar ook de oranje bruine gebruiksvoorwerpen uit de 70-jaren zoals Brabantia bussen, retro spullen, lampen, kastjes, radio, bandrecorders enz.enz. 

Dus als er een zolder/huis wordt opgeruimd, denk aan ons.

 

Bertha Manenschijn (06 - 51 70 17 71) 

 

 

                    Ontbrekende nummers Ons Gemeente Blaadje / Mededelingen 1937-1945

Wie kan helpen aanvullen?

 

Ds. Karel Blei, geboren in 1932, en oud-secretaris van de Nederlands Hervormde Kerk, is nu bezig met een biografie over prof. dr. Hendrikus Berkhof (1914-1995). Ds. Henk Berkhof was in Lemele predikant van 16 oktober 1938 tot en met 23 april 1944.

 

De huidige predikant van Lemele, ds. Eigenhuis, werd onlangs gebeld met de vraag of Lemele nog iets kan betekenen voor Karel Blei. Is er nog iets meer te vertellen over Berkhof in de periode dat hij hier predikant was? Kunnen we Blei blij maken? Het is bekend dat zich in de Leidse universiteitsbibliotheek preekschriften van Berkhof bevinden uit de tijd dat hij hier predikant was. Ook is er een goed artikel over zijn tijd in Lemele verschenen, van Frits Broeyer: ‘Hendrikus Berkhof, een dorpsdominee in oorlogstijd’, verschenen in Kerk en Theologie in 2016.

De vraag is of in de kerkbladen van toen nog iets meer te vinden is over ds. Berkhof. Ds Eigenhuis heeft met de voorzitter van de kerkenraad het archief van de kerk doorzocht. Daarin bevinden zich ook kerkbladen uit die tijd.

Initiatiefnemer en redacteur van het kerkblaadje was de toenmalige dominee: ds. Valeton. Het eerste kerkblaadje verscheen in april 1937 en de jaargangen werd geteld van Pasen tot Pasen. Vanaf oktober 1938 was Berkhof de redacteur van het kerkblad. Redacteur, d.w.z. hij schreef artikelen en stukjes. Aanvankelijk heette de kerkbode ‘Ons Gemeente Blaadje’. In de oorlog veranderde de naam door omstandigheden in ‘Mededelingen’. Van 8 september 1944 tot juni 1945 verscheen het niet omdat de drukker moest onderduiken.

Van de jaargangen tot en met het einde van de oorlog is veel is goed bewaard gebleven, maar er ontbreken helaas een aantal nummers. Ds. Eigenhuis is nu voor Ds. Blei op zoek naar die nummers. Hij hoopt dat iemand anders nog nummers van het kerkblad heeft bewaard. Dan kunnen die nummers gescand of gekopieerd worden om het archief van de kerk compleet maken én Ds. Blei blij te maken.

Tot en met de 8e jaargang ontbreken de volgende nummers:

 

Ons Gemeente Blaadje jaargang 1           nummer 13

Ons Gemeente Blaadje jaargang 2           nummer 19

Ons Gemeente Blaadje jaargang 3           nummers 7, 8, 10, 11, 15 en 23

Ons Gemeente Blaadje jaargang 4           nummers 2, 5, 9, 12, 14 en 15

Mededelingen                 nummer 19

Mededelingen                 augustus 1943

Mededelingen                 december 1943

Mededelingen                 mei 1944

Mededelingen                 juni 1944

 

Wij hopen dat iemand kan helpen. Uw reactie graag naar lemelsarfgoed@gmail.com

 

(geplaatst januari 2022)