Stichting 't Lemels Arfgoed

De Lemelerberg en Park 1813

 

pag.          onderwerp

 

 1              De Lemelerberg en Park 1813

 4             Kaartje Park 1813

 5             Gedicht Loflied op de Lemelerberg

 6             Van Stadhouder Willem I tot Koning Willem I

14            Het ontstaan van de Lemelerberg

16            Geschiedenis Park 1813

18            Het mysterie omtrent Park 1813

21            Hotel de Lemelerberg

27            De Leeuw in Park 1813

30            Namen van de lanen op de Lemelerberg

32            De autoweg

34            Wist u dat?

35            De Kerkweg

36            Skicommissie 1957 - 1981

39            Skiwedstrijd op de Lemelerberg

41            Hoe de Lemeler skipiste tot stand kwam (tekeningen)

49            Sneeuwplezier

52            Leem en keien

54            Hirsch

57            Recreatie op de Lemelerberg

61           Jeugdherinneringen

65            Mijmering over de natuur

67            Het korhoen en overige fauna en flora op de Lemelerberg

70            Eieren zoeken op de Lemelerberg

72            De Dikke Steen

75            De Neeltjesbron

76            Schapen op de Lemelerberg

81            Wist u dat?

82            Abraham Ledeboer en de Lemelerberg

85            Huis van Heek

88            Barg Willem

93            Park 1813 anno 2013

97            Kaart Park 1813

98            Uit de krant van toen

 

Lemele, Archem en Dalmsholte in oorlogstijd 1940-1945

 

  Deel 1  
pag.  

 

onderwerp

 

  2   Voorwoord
  4   Oorlogsherinneringen van Jan Bendijk
  6   Krijgsgevangen in Brandenburg
  8   Jan Dijk
 10   Roelie "Zus" Leestemaker vertelt
 12   Oorlogsbeleving van de familie Bloten
 14   Enkele voorvallen uit bezettingstijd Henk Hallink
 15   Oorlogsjaren in Schanebroek
 18   Mevrouw Seigers Mondeel vertelt
 19   Luchtwachtpost
 20   De rol van ds. Berkhof in het verzet van de Kerk
 22   De oorlogsbelevenissen van Henk Los 
 25   Het verhaal van Jan Seigers
 28   Roodvonk
 30   Het verhaal van de heer van Marle
 33   Vakantie in Lemele
 38   Herinneringen van G. Olthuis
 39   Oorlogsbelevenissen van Jannie Tempert-van Goor 
 41   De oorlogsjaren van Jan Tempert en zijn moeder
 42   Schepen onder vuur
 44   Rabbi Philipson
 47   Bedankbrief van de familie de Weerd
 49   Herinneringen aan "Corrie" 
 50   Gait en Jan van der Linde
 52   Café de Driesprong
 54   Onderdak gezocht
 55   Oorlogsverhalen rond Hancate
 57   Het verhaal van Hanna Dijk
 58   Bomm'n op de Barg
 60   Luchtbeschermingsdienst (LBD)
 61   Het verhaal van Nancy Klomp
 63   Soldaat Lubbertus Manenschijn
 64   Spiekerweg
 65   Interview met Dina en Bertus Stoeten
 71   Razzia's in Lemele
 72   Jansje en Dinie vertellen
 74   Verkering
 75   Oorlogsherinneringen van Dina Klein Horsman-M.
 77   Het Beatrix-lied
 78   Aanval op de boerderij van de fam. De Boer
 79   Duitse jager neergestort in Dalmsholte
 80   De school in oorlogsjaren
 82   Het telegram
 83   Dorsen op de Miga
 83   Duitse soldaat
 84   Onderduiken bij Jen en Adriaan Pouw
 85   Spertijd in Archem
 87   De V2 in Archem
 90   Bevrijdingsherinneringen van Joh. Grefelman-Valk
 92   Neergestorte vliegtuigen bij de Regge
 94   De radio
 95   De bevrijding
 96   Engelse piloten bij fam. Wunnink, Goosdijk
 96   De bevrijding van Dalmsholte
 97   Berichten uit het kerkblad van juni 1945
 98   Gelande piloten
100   De eerste Canadezen
101   "Nou bint wie pas bevried!"
105   Hendrikje Bakhuis overleden
105   Afscheid nemen doet pijn
106   Een bewogen bevrijdingsdag in Dalmsholte
108   Nieuwebrug
111   Oranje Boven!
112   Tastbare herinneringen aan de oorlog
113   Herdenkingen en erkenningen 1946 - 2005
     
  Deel 2  
pag.  

 

onderwerp

  

  3   Voorwoord
  4   Ons Gemeenteblaadje (kerkblad 1940)
  5   De Oorlogsnood in Nederland ev Ds. Berkhof
  9   Foto Schooljeugd Lemele 1940
 10   Oorlogstijd rond Erve Bakhuis
 14   Een veilig heenkomen voor de familie Molenaar
 17   Oorlogsbeleving Aaltje van der Veen - de Lange
 20   Herinneringen aan de oorlog op "Genista" en "De Zonnebloem" 
 25   Joods meisje op de vlucht (verhaal Erica Deen)
 31   Oorlogsherinneringen van Evert Nagel Soepenberg
 37   Oorlogsherinneringen van Frans Hendrik van Uden (Ketting)
 39   Oorlogsjaren op de Vossebelt
 43   Harry, het jongetje met het rode haar
 46   Oorlogsperikelen in Archem
 48   Herinneringen op Erve Wiltink
 50   Arie Stobbelaar vertelt
 53   Herman Kleinhorsman vertelt
 55   Het verhaal van Piet Touw
 65   Hertinneringen van Ankie Stork
 72   Oorlogsherinneringen van Feite de Haan
 75   Familie Schurink
 77   Uit "Ons Gemeenteblaadje" en de kerkenraad 1943 - 1946
 84   Omdat hun hart sprak
 95   Foto Bevrijding Lemele
 96   Drie verhalen rond de bevrijding
 98   Kaart Troepenverplaatsing in Overijssel
 99   Krantenartikel troepenverplaatsing
100   Uitstapje onderduikers met hun gastgezinnen 1964 (foto)
101   Uitstapje onderduikers met hun gastgezinnen 1970) (foto)
102   Voedselzendingen aan Nederlandse krijgsgevangenen
104   Bedankbriefje voedselzending
105   Voorkant boek voor de jeugd "VRIJ"
106   Uit "VRIJ" spotprentjes e.d.
111   Symbolische verkoop van de grond v/h Damplantsoen
112   Gedenken en hopen (bij monument begraafplaats)
113   Foto monument
114   Gedicht "Gescheurde en nieje wereld" 
     
  Deel 3  
pag.  

 

onderwerp

 

  3   Voorwoord
  3   Rectificatie 
  4   Dienstplicht
  9   Van het journalistieke slagveld
 10   Op verhaal bij Jan Aitink
 13   Jennie Vlaskamp-Vowinkel
 15   Onderduiken doe je zo!
 24   Het verhaal van Annie Kappert
 32   Hendrik Jan Roddenhof
 51   Ingrijpende gebeurtenissen in Dalmsholte (1)
 53   Ingrijpende gebeurtenissen in Dalmsholte (2)
 54   Ingrijpende gebeurtenissen in Dalmsholte (3)
 55   Ingrijpende gebeurtenissen in Dalmsholte (4)
 58   Oorlogsbelevenissen van Elsje Schuurman
 62   Zoekplaatje
 63   Vliegtuig in Dalmsholte neergestort - 1945
 64   Spoor naar Woeste Hoeve
 76   Jan Willem Meijer
 78   Oorkondes Lefert Roddenhof
 82   Boeing crash in Hessum
 82   Wapenvondst in kerk Lemele
 90   Oorlogsbelevenissen van Dina Scholten
 93   Bedankbrief L. van Dam
 94   Bevrijding door P. Elshout
 95   Oorlog rond Café De Nieuwe Brug
 99   In "dienst"
102   Gedeelte "Trouw"
103   Brief van een onderduiker
104   Herinneringen aan de oorlog  
119   "Oorlogshumor"
120   Kertstmis 1944
124   Herdenkingen door de tijd
126   Genista   
128   Lemele viert opnieuw bevrijding
130   Nederland bevrijd…… maar….