Stichting 't Lemels Arfgoed

 

Voor op- of aanmerkingen of goede suggesties kunt u contact opnemen

door een email te sturen naar ons adres lemelsarfgoed@gmail.com

of contact op te nemen met het secretariaat:


Andrea Broekhuis- Hallink

(0572 - 33 17 01)

 

Donateur worden?

  
Een abonnement (donateur) wordt geacht aan het begin van het jaar voor het gehele jaar te zijn aangegaan en kost voor inwoners van Lemele minimaal € 10,-  en voor belangstellenden buiten Lemele minimaal € 15,- (in verband met portokosten).

 

De Stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zodat donaties en giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Bij betaling door overschrijving bij “Mededelingen” adres en woonplaats vermelden omdat op de rekeningafschriften alleen de naam wordt vermeld.

Voor machtigingen kunt u contact opnemen met de penningmeester of andere leden van het bestuur.