Stichting 't Lemels Arfgoed

 Stichting 't Lemels Arfgoed heeft de ANBI status met RSIN 8059.25.259.

 

Op 1 januari 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

 

de heer A. Pouw, voorzitter

mevr. A. Broekhuis, secretaresse

de heer J. Ph. van Bruggen, penningmeester

de heer G. Grefelman, lid

mevr. B. Manenschijn, lid

mevr. A. Voortman, lid

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook.

 

Stichting 't Lemels Arfgoed
                       
balans per 31 december 2019
                       
activa   passiva
                       
      2019   2018       2019   2018
                       
debiteuren      €       10    €      250      crediteuren     €      25    €   6.132
kleding      €      100    €      100            
goederen      €      150    €      150            
kas/bank/giro rekening courant      €          4    €          2            
  spaarrekening    €  24.665    €  28.535            
  kas    €        -      €        -      kapitaal     € 24.904    € 22.906
                       
       €  24.929    €  29.037        € 29.929    € 29.037
                       
                       
                       
Stichting 't Lemels Arfgoed
                       
balans per 31 december 2020
                       
activa   passiva
                       
      2020   2019       2020   2019
                       
debiteuren      €    2.020    €       10    crediteuren     €  6.319      €     25
kleding      €       100    €      100            
goederen      €       150    €      150            
kas/bank/giro rekening courant      €           1    €          4             
  spaarrekening    €  28.270    € 24.665            
  kas    €        -      €        -      kapitaal     € 24.222    € 24.904
                       
       €   30.541    € 24.929        € 30.541    € 24.929 

 

 

De Stichting had op 1 januari 2021 412 donateurs.