Stichting 't Lemels Arfgoed

 Stichting 't Lemels Arfgoed heeft de ANBI status met RSIN 8059.25.259.

 

Op 1 januari 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

 

de heer A. Pouw, voorzitter

mevr. A. Broekhuis, secretaresse

de heer J. Ph. van Bruggen, penningmeester

de heer G. Grefelman, lid

mevr. B. Manenschijn, lid

mevr. A. Voortman, lid

de heer D. Vos, lid

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook.

 

Stichting 't Lemels Arfgoed
                       
balans per 31 december 2016
                       
activa   passiva
                       
      2016   2015       2016   2015
                       
debiteuren      €      346    €        14      crediteuren     €      -    €      52
kleding      €      100    €      100            
goederen      €      150    €      150            
kas/bank/giro rekening courant      €         4    €         2            
  spaarrekening    € 21.900    € 23.095            
  kas    €        -      €        -      kapitaal     € 22.500    € 23.308
                       
       € 22.500    € 23.361        € 22.500    € 23.361
                       
                       
                       
Stichting 't Lemels Arfgoed
                       
balans per 31 december 2017
                       
activa   passiva
                       
      2017   2016       2017   2016
                       
debiteuren      €        16    €      346    crediteuren     €     609      €       -
kleding      €      100    €      100            
goederen      €      150    €      150            
kas/bank/giro rekening courant      €         4    €         2            
  spaarrekening    € 23.925    € 21.900            
  kas    €        -      €        -      kapitaal     € 23.587    € 22.500
                       
       € 24.195    € 22.500        € 24.195    € 22.500