Stichting 't Lemels Arfgoed

 Stichting 't Lemels Arfgoed heeft de ANBI status met RSIN 8059.25.259.

 

Op 1 januari 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

 

de heer A. Pouw, voorzitter

mevr. A. Broekhuis, secretaresse

de heer J. Ph. van Bruggen, penningmeester

de heer G. Grefelman, lid

mevr. B. Manenschijn, lid

mevr. A. Voortman, lid

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook.

 

Stichting 't Lemels Arfgoed
                       
balans per 31 december 2018
                       
activa   passiva
                       
      2018   2017       2018   2017
                       
debiteuren      €      250    €       16      crediteuren     €   6.132    €     609
kleding      €      100    €      100            
goederen      €      150    €      150            
kas/bank/giro rekening courant      €          2    €          4            
  spaarrekening    €  28.535    €  23.925            
  kas    €        -      €        -      kapitaal     € 22.906    € 23.587
                       
       €  29.037    €  24.195        € 29.037    € 24.195
                       
                       
                       
Stichting 't Lemels Arfgoed
                       
balans per 31 december 2019
                       
activa   passiva
                       
      2019   2018       2019   2018
                       
debiteuren      €        10    €      250    crediteuren     €      25      €  6.132
kleding      €      100    €      100            
goederen      €      150    €      150            
kas/bank/giro rekening courant      €          4    €          2             
  spaarrekening    €  24.665    € 28.535            
  kas    €        -      €        -      kapitaal     € 24.904    € 22.906
                       
       €  24.929    € 29.037        € 24.929    € 29.037 

 

 

De Stichting had op 1 januari 2020 416 donateurs.